Usted está aquí

Prólogo

Limiar

Ao meu pai, que me aprendeu a amar a Pontedeume,


as terras que baña o Eume e as nosas tradicións