Usted está aquí

Patrimonio artístico

Imaxe do Salvador na capela de San Miguel de Breamo

Ao meu amigo Salvador Tenreiro Díaz,


que ama Breamo coma min


 

A capela das Virtudes e unha pregaria de Murguía á nosa...

A inscrición gravada xunto á imaxe pétrea en baixo relevo da Virxe coroada e sedente no trono celeste co Neno no colo, que hoxe acolle a parede norte da actual capela das...

Dous ilustres autores do XVI gaban a ponte medieval...

O licenciado Bartolomé Sagrario de Molina, no século XVI, na súa Descripción del Reino de Galicia, conta nunha oitava como era a ponte mandada construír na nosa vila...

A cancion do rio de Ramiro Fonte

Lembranza e homenaxe a Ramiro Fonte, ao que, hai hoxe sete anos, o doce de outubro de 2008, acompañamos os eumeses, ao son do Paso, á súa derradeira morada, onde xa...

O mainzo e unha reflexion de Castelao sobre os horreos...

A un grande amigo, e á súa familia, 


que me mostrou as marabillas


do seu Esteiro (Muros) natal 


e o hórreo...

Páginas