Usted está aquí

Patrimonio cultural

A lingua galega

O galego nas escolas eumesas da miña infancia e...

Nos meus anos de estudante de EXB, Bacharelato e COU en Pontedeume, non tiven nin un só curso as asignaturas de Lingua e Literatura Galegas e moi poucos profesores impartían a...

Rosalia de Castro en Pontedeume

Á miña sobriña, Marina Fonte Villar,


que naceu, ben que moitos anos despois,


o mesmo día que a inmortal Rosalía.

...

Tres fillos predilectos eumeses na Real Academia Galega...

O 30 de setembro de 1906 presentárase oficialmente, no salón da coruñesa Reunión Recreativa e Instrutiva de Artesáns, a Real Academia Galega, que xa fora constituída o 4 de...

Dous vagalumes eumeses nos seculos escuros

É ben sabido que despois dos tempos de esplendor vividos pola poesía galega, coas Cantigas de Santa María, impulsadas e talvez algunhas mesmo...

O caer das follas nos bosques e a arela dunha nova...

Xa pasou o inverno. Os castiñeiros e outros caducifolios que habitan na Fraga do Eume quedaran espidos, como nos mostra a marabillosa foto de Carmen Rodríguez Pena. Así e todo,...

Páginas