Usted está aquí

Patrimonio cultural

A lingua galega

Recital de homenaxe a Ramiro Fonte en Pontedeume

¡Que gusto dá ver a fermosa praza de San Roque, a nosa Calzada, sen coches e con xente, como nos mostran as vellas fotos e algúns aínda lembramos!

Aquela noite de Lorca na Quintana. A fermosísima e...

En 1932, Federico García Lorca visita Galicia e Santiago de Compostela e queda namorado da nosa terra e a súa capital.

Pregaria de Manuel Murguia para a Virxe das Virtudes....

O oito de setembro de 1915, hai xa máis de cen anos, o prestixioso intelectual galeguista e daquela presidente da Real Academia Galega, Manuel Murguía, xa viúvo de Rosalía de...

Cantiga ao Apostolo Santiago do romeiro Manuel Maria...

¡Ouh Santiago Zebedeo: estou diante o teu altar,


veño onda ti de romeiro cos laios do meu laiar!


¡Santiago, meu padroeiro!...

Desde Pontedeume a Rosalia no seu cabodano

Hai hoxe cento trinta anos que morreu en Padrón Rosalía de Castro que, cos seus Cantares gallegos, fixo renacer a nosa poesía en 1863, logo de cinco séculos escuros de...

Filgueira Valverde nas Cronicas do padre Placer

Xosé Fernando Filgueira Valverde, a quen a Real Academia Galega lle dedicou este ano, ao meu ver con total xustiza, o Día das Letras Galegas, falou da vila de Pontedeume e do...

Páginas