Usted está aquí

Lendas

A matanza dos inocentes

O día dos inocentes tivo a súa orixe na matanza, ordenada por Herodes, de todos os nenos menores de dous anos de Belén e toda a bisbarra para acabar co que moitos adoraban como...

Lenda da chegada da arca do dioivo a Noia

Á miña boa amiga Mary Dosil,


que leva a Noia no sangue


e á Ponte Nafonso no corazón

A matanza dos inocentes

O día dos inocentes tivo a súa orixe na matanza, ordenada por Herodes, de todos os nenos menores de dous anos de Belén e toda a bisbarra para acabar co que moitos adoraban como...

Lenda de Mariña a serea de Salvora nunha noite de san...

Á miña avoa Marina, á que non coñecín,


e ás miñas irmá e sobriña,


que levan o seu fermoso nome


(Ilustración de Sandra...

As lendas da sombra do peregrino na Quintana

¿Onde se meterá a sombra do peregrino que todas as noites aparecía puntual á súa cita aos pés da Berenguela, a torre do Reloxo da catedral compostelá, e que, por mor das obras...

Lenda de Mariña a serea de Salvora. O que aconteceu na...

A miña avoa, á que non cheguei a coñecer,


e ás miñas irmá e sobriña,


as Mariñas ou Marinas da familia,


e ao...

Páginas