Usted está aquí

Historia Pontedeume

Fundación da vila ex novo

Pontedeume pasou de vila de reguengo a señorio dos...

O día trinta de decembro de 1270, Afonso X, "por la graçia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen e del Algarbe...

A muralla medieval da vila de Pontedeume

O fundador da vila en 1270, Afonso X o Sabio, na sua Lei das Sete Partidas, afirmaba que “o Rei debe honrar a súa terra mandando cercar as cidades, vilas e castelos con...

Pontedeume de vila de reguengo a señorio dos Andrade...

O dezanove de decembro de 1371 Pontedeume perdía a súa condición de vila de reguengo que Afonso X o Sabio (1252-1284) lle outorgara, por un privilexio asinado en ...