Usted está aquí

Historia Pontedeume

A Casa dos Andrade

Pontedeume de vila de reguengo a señorio dos Andrade...

O dezanove de decembro de 1371 Pontedeume perdía a súa condición de vila de reguengo que Afonso X o Sabio (1252-1284) lle outorgara, por un privilexio asinado en ...

O título de conde de Andrade e a union das Casas de...

O dezanove de decembro de 1371, Pontedeume perde a súa condición de vila de reguengo, que o rei Afonso X o Sabio (1252-1284) lle concedera o trinta de decembro de 1270, e pasa a...

Páginas