Usted está aquí

Historia Pontedeume

A Casa dos Andrade

A Baralla de Compostela e a Historia de Pontedeume

Hoxe, ás sete da tarde, na Quintana, na Semana do Libro de Compostela, Xavier Lorenzo Tomé asinará exemplares da súa novela Baralla de Compostela, publicada en xuño de...

Os reis Filipe I o Fermoso e Xoana I a Tola en...

Un relato anónimo, recollido por García Mercadal en Viajes de extranjeros por España y Portugal, narra en castelán, e eu traduzo á nosa lingua, a viaxe desde Bruxelas...

Pontedeume pasou de vila de reguengo a señorio dos...

O día trinta de decembro de 1270, Afonso X, "por la graçia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen e del Algarbe...

Voz e voto para Galicia nas Cortes Xerais. Petición que...

Ademais da súa fazaña en Seminara, en 1503, que o fixo merecente do título de príncipe de Caserta e de incorporar as dezaoito bandeiras gañadas na batalla ao seu escudo, que...

Pontedeume e a segunda parte de El Quijote

O vinte e dous de abril de 1616 morreu en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra, o maior xenio da literatura española, e foi enterrado, nun lugar descoñecido do convento das...

Dous vagalumes eumeses nos seculos escuros

É ben sabido que despois dos tempos de esplendor vividos pola poesía galega, coas Cantigas de Santa María, impulsadas e talvez algunhas mesmo...

Páginas