Usted está aquí

Relixioso

A capela de San Miguel de Breamo

O neno que apareceu na capela de Breamo naquel Nadal de...

O prestixioso filólogo Isidoro Millán González-Pardo, no estudo realizado sobre o topónimo Breamo, confirma a existencia “do culto que recibiu dos pagáns o mesmo monte ou algún...

Imaxe do Salvador na capela de San Miguel de Breamo

Ao meu amigo Salvador Tenreiro Díaz,


que ama Breamo coma min